Blogi z podróży
Kraków

Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2019
pn wt śr cz pt sb nd
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

linki

NASZA SONDA

Kartą, czy gotówką? Jak płacisz za granicą?
obojętnie
nie jeżdżę za granicę
wyłącznie kartą
tylko gotówką
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych „RODO”. Prosimy o zapoznanie się, jak będziemy przetwarzać Państwa dane po 25 maja 2018 r. Szczegóły: zakładka "Dane osobowe, Regulamin. Polityka prywatności" w dolnym menu strony.

Wakacje Polska. Kraków

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:


• Rynek Główny, wytyczony za czasów Bolesława Wstydliwego, któremu Kraków zawdzięcza lokację. Jest
jednym z największych europejskich rynków (4 hektary powierzchni). Wcześniej odgrywał przede wszystki handlową rolę. Dzisiaj większość turystów zwiedzanie Krakowa zaczyna właśnie w tym miejscu;

• kościół Mariacki, wzniesiony w XIV wieku, charakterystyczne dla niego są dwie nierówne wieże, wyższa
liczy 81 metrów, zaś niższa (jest także dzwonnicą) 69. Co ciekawe wieże mają różne hełmy. To z wyższej wieży grany jest hejnał. We wnętrzu zwiedzający szukają przede wszystkim ołtarzu pochodzącego z Niemiec Wita Stwosza. Ołtarz powstał w latach 1477-1489, jest pięcioczęściowy (część główna i cztery skrzydła). Podczas II wojny światowej wywieziony do Niemiec. Do Polski wrócił w 1946 roku, zaś na swoje miejsce w kościele Mariackim w 1957;

• Sukiennice, powstały w połowie XIV wieku, jak sama nazwa wskazuje miały w nich być kramy sukienne. Te
w dzisiejszym kształcie pochodzą z połowy XVI wieku. Po pożarze odbudowano je w stylu renesansowym. Odrestaurowane w połowie XIX wieku;

• wieża ratuszowa, gotycka, pozostałość po ratuszu wzniesionym w wiekach średnich i niestety zburzonym w
1820 roku. Liczy 70 metrów, znajduje się w niej jedna z filii Muzeum Historycznego;

• kościół św. Wojciecha, na Rynku Głównym, zbudowany w XI wieku w stylu romańskim, przebudowany w
XVII wieku w stylu barokowym. Żeby wejść do jego wnętrza, należy...zejść schodami w dół. Dzięki temu możemy zauważyć o ile od czasu wzniesienia świątyni podniósł się poziom rynku;

• pomnik Adama Mickiewicza, odsłonięty w 1898 roku, zburzony podczas okupacji hitlerowskiej i
odbudowany w połowie lat 60. ubiegłego stulecia. W dniu imienin Adama (24 grudnia) krakowskie kwiaciarki składają pod pomnikiem wiązanki kwiatów;

• Wzgórze Wawelskie – górująca nad miastem skała o wysokości około 230 m n.p.m. Ośrodek władzy,
początkowo Wiślan, a później Piastów. Za główną siedzibę obrał go sobie Kazimierz Odnowiciel. Pierwszym polskim królem koronowanym na Wawelu był Władysław Łokietek. Za czasów Zygmunta Starego zamek został przebudowany w stylu renesansowym. Powstają Kaplica Zygmuntowska, ufundowany zostaje dzwon zwany "Zygmuntem". Później będzie mówił Polakom o najważniejszych wydarzeniach w dziejach narodu i państwa. Po rozbiorach przeszedł w ręce Austriaków, którzy zamienili zamek na szpital wojskowy. Wyburzono niektóre budynki. Pod koniec XIX wieku ofiarowany cesarzowi Franciszkowi Józefowi I. Armia jednak opuściła go dopiero trzy lata przed rozpoczęciem I wojny światowej. W II Rzeczypospolitej służył do celów reprezentacyjnych i muzealnych. Podczas okupacji hitlerowskiej zamieszkał na Wawelu generalny gubernatór Hans Frank. Dzisiaj jest tutaj muzeum i katedra. Miejsce, które każdy Polak powinien odwiedzić chociaż raz w życiu i zdecydowanej większości to się udaje;

• Baszta Senatorska, Wawel, wzniesiona w XV wieku, stanowiła część gotyckiego zamku;

• Baszta Złodziejska, Wawel, zbudowana w XIV wieku, była częścią murów obronnych. Jej nazwa pochodzi od więzienia znajdującego się w podziemiach. Jej dzisiejszy kształt pochodzi z XVIII wieku;

• Smocza Jama, jaskinia pod Wzgórzem Wawelskim, gdzie mieszkał terroryzujący Kraków smok. Tak
naprawdę powstała 1200000-1600000 lat temu. Przed jamą stoi pomnik przedstawiający smoka;

• Katedra Wawelska (Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława). Świątynie katolickie
budowano na Wzgórzu Wawelskim w czasach po ustanowieniu w 1000 roku biskupstwa. Po śmierci św. Stanisława Katedra była centralnym punktem jego kultu. Nie doczekała do współczesnych czasów. Ta współczesna swój początek bierze w XIV wieku, aczkolwiek później poddawana była poddawana wielu zmianom. Od XIV wieku dobudowywano do niej kaplice, z których za najważniejszą można uznać Kaplicę Zygmuntowską. Zmieniały one kształt świątyni. W wieku XVII jej wnętrzne przerobiono na barokowe. W czasach, kiedy Polski nie można było znaleźć na mapach była miejscem patriotycznych pielgrzymek. W jej podziemiach chowano ludzi zasłużonych dla kraju (Tadeusz Kościuszko, książe Józef Poniatowski, Adam Mickiewicz). Otaczają ją trzy wieże (Zegarowa, Zygmuntowska i Srebrnych Dzwonów). Na przełomie XIX i XX wieku Katedrę poddano renowacji. Jej znaczenie dla Polaków jest ogromne. Jej dzieje są wspaniałą lekcją patriotyzmu.

• Kaplica Zygmuntowska, zbudowana w latach 1519-1533 według projektu Bartolomeo Berrecciego w stylu
renesanowym. Jej, ufundowana przez Annę Jagiellonkę kopuła jest złocona. Znajdują się tutaj nagrobki Zygmunta Starego, jego syna Zygmunta Augusta i córki Anny. Ołtarz wykonany został według projektu Hansa Dürera;

• Kaplica Wazów, powstała w drugiej połowie XVII stulecia w mijescu romańskiej budowli. Wzniesiona w
stylu barokowym. To tutaj miał się znajdować pierwszy grób św. Stanisława;

• Kaplica Świętokrzyska, powstała w czasach króla Kazimierza Jagiellończyka. Nagrobek tego króla wykonał
sam mistrz Wit Stwosz;

• Wieża Zygmuntowska, pochodzi z XIV wieku. W 1521 roku powieszono w niej dzwon "Zygmunt", którego
bicie słyszane jest w odległosci 50 kilometrów. Dzwon odzywa się dla uczczenia najważniejszych dla Polski wydarzeń. Tak było na przykład kiedy papieżem wybrany został biskup krakowski – Karol Wojtyła;

• Zamek Królewski, pierwsza siedziba władców Polski powstała za Bolesława Chrobrego i Mieszka II w XI
wieku. Swój obecny kształ Zamek Królewski zawdzięcza jednak renesansowej przebudowie, za czasów króla Zygmunta Starego. Pod koniec XVI wieku budynek odnowiono. Utracił na znaczeniu kolejnych stuleciach. Na przykład Szwedzi urządzili w nim szpital i koszary. Po rozbiorach, przez ponad 100 lat skoszarowano w nim żołnierzy austriackich, którzy wyprowadzili się stąd w pierwszej dekadzie XX wieku. W czasach II Rzeczypospolitej swoją rezydencję miał w Zamku Królewskim prezydent. Najbardziej ponurym lokatorem był w czasach II wojny światowej generalny gubernator Hans Frank. 1 października 1946 roku, podczas procesu norymberskiego zostanie skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 16 października 1946 roku. Dzisiaj w Zamku znajduje się muzeum. Odwiedzany przez miliony ludzi jest znakiem wielkości i trwałości Rzeczypospolitej;
Kraków2
Kraków, widok na Zamek Królewski z bulwarów wiślanych, fot. ATom, Wikipedia, licencja: CC-BY-SA 3.0

• kościół św. św. Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej 52, wzniesiony w stylu barokowym i kosekrowany w
pierwszej połowie XVII wieku. W kościelnej krypcie spoczywa ks. Piotr Skarga uwieczniony na jednym z głośnym obrazów krakowskiego mistrza – Jana Matejki;

• kościół św. Andrzeja przy ulicy Grodzkiej 56, wzniesiony pod koniec XI stulecia, częściowo przebudowany w
stylu barokowym (wieże i wnętrze, gdzie znajdziemy charakterystyczną ambonę w kształcie łodzi;

• kościół św. Barbary na Placu Mariackim, gotycki, powstał na przełomie XIV i XV wieku. To w nim wygłaszał
kazania jezuita Piotr Skarga;

• kościół oo. Paulinów i Sanktuarium na Skałce. Świątynia, posiadająca gotyckie korzenie (tutaj miał zostać
zabity św. Stanisław) swój współczesny kształt zawdzięcza przebudowie w XVII wieku. W drugiej połowie XIX stulecia powstała w niej Krypta Zasłużonych. Już w 1880 roku pochowany w niej został Jan Długosz. Spoczywają tutaj między iinymi Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Ludwik Solski, Józef Ignacy Kraszewski i Czesław Miłosz;

• Pałac Jabłonowskich przy Rynku Głównym, w dzisiejszej postaci w stylu klasycystycznym, tym niemniej
jego budowa miała miejsce w XIV wieku. Przed nim nowo koronowani władcy odbierali hołd od mieszczan;

• Pałac Spiski, przy Rynku Głównym 34, powstał w XVII wieku. Siedziba restauracji "Hawełka". Warto
obejrzeć Salę Tetmajerowską z pracami Włodzimierza Tetmajera;

• Pałac Pod Baranami, renesansowy, pochodzi z XVI wieku, wcześniej w jednej z kamienic, z której później
powstał mieściła się karczma, w której stołowali się między innymi Mikołaj Rej i Jan Kochanowski. W jego podziemiach swoją siedzibę ma "Piwnica pod Baranami". Znajduje się przy Rynku Głównym pod numerem 27;

• Barbakan, przy ulicy Basztowej 30. Wznoszony przez dwa lata pod koniec XV stulecia, nazywany Rondlem,
stanowił dodatkowe zabezpieczenie Bramy Floriańskiej (był z nią połączony) i miejskiego arsenału. Wokół niego znajdowała się fosa, nad którą przerzucony był most. W jego murach znajdują się liczne otwory strzelnicze. Wieżyczki zaś służyły jako punkty obserwacyjne. Był trudny do zdobycia, w 1587 roku odparł atak wojsk pod dowództwem arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Dzisiaj jeden z oddziałów Muzuem Historycznego Miasta Krakowa;

•Brama Floriańska, jak nazwa wskazuje, położona jest na ulicy...Floriańskiej. Jej budowę zakończono na
przełomie XIII i XIV wieku. Stanowiła fragment murów miejskich/ Liczy 34,5 metra wysokości;

• Dom Jana Matejki przy ulicy Floriańskiej 41. W nim urodził się i mieszkał Jan Matejko. Po śmierci Mistrza
powstało tutaj poświęcone mu muzeum. Sama kamienica pochodzi z XVI wieku, była przebudowywana na początku drugiej dekady XVIII stulecia oraz w latach 1872 – 1873;

• Planty, powstały w miejscu zakopanej w drugiej połowie XIX wieku Starej Wisły. Ich pomysłodawcą był
prezydent Krakowa – Józef Dietl. Liczy 1 kilometr długości i 100 metrów szerokości;

• Arsenał Miejski, zbudowany w połowie XVI wieku, drugi miejski arsenał. Przebudowany w połowie XIX
stulecia oraz w latach 1965-1975. Siedziba galerii sztuki starożytnej;

• "Jama Michalika", przy ulicy Floriańskiej 45, to jeden z bardziej znanych krakowskich lokali, założony
został pod koniec XIX wieku. W "Jamie Michalika" założony został w 1905 roku pierwszy polski kabaret "Zielony Balonik", którego programy były nie lada wstrząsem dla mieszczańskiej i konserwatywnej części Krakowa. Jednym z twórców Zielonego Balonika był Tadeusz Boy-Żeleński;

• Collegium Maius, budynek zakupiony przez króla Władysława Jagiełłę jest najstarszą budowlą Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Znajdziecie tutaj piękne krużganki okalające dziedziniec budowli. We wnętrzach wystawa poświęcona historii najstarszej polskiej wyższej uczelni;

• Bulwary Wiślane, powstały na początku XX wieku. Na lewym brzegu rzeki znajdują się bulwary: Rodła,
Czerwieński, Inflancki i Kurlandzki, zaś na prawym: Poleski, Wołyński i Podolski;

• Kazimierz. Wbrew temu co myśli większość odwiedzających Kraków, Żydzi przybyli tutaj nie za czasów
Kazimierza Wielkiego, ale około 150 lat później. Na początku był oddzielnym miastem, lokowanym przez wspomnianego króla na prawie magdeburskim w lutym 1335 roku. Miał chronić Kraków od południa. Pierwsze budowano tutaj kościoły. Żydowskie miasto powstało pod koniec XV stulecia, wskutek decyzji króla Jana Olbrachta po pogromie Żydów. Wyznaczały ją współczesne ulice: Miodowa, Starowiślna, św. Wawrzyńca, Wąska, Józefa i Nowa. Podczas potopu Szwedzi zniszczyli wiele budynków na Kazimierzu. Do Krakowa włączony w czasie Sejmu Wielkiego. W pierwszej połowie XIX wieku zburzono mur dzielnicy żydowskiej. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu Krakowa Niemcy przystąpili do eksterminacji ludności żydowskiej. Niewielu Żydów ocalało. Miasto straciło żydowskie płuca. Po 1989 roku na Kazimierzu odrestaurowano to co zostało po "starszych braciach w wierze". Jest dzisiaj jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w Krakowie. Tutaj koncentruje się jego nocne życie. Odbywa się tutaj wiele imprez ukazujących nie tylko kulturę żydowską. Stał się Kazimierz miejsce, które w Krakowie, poza Rynkiem Głównym i Wzgórzem Wawelskim trzeba koniecznie zobaczyć;

• Synagoga Izzaka, wzniesiona w pierwszej połowie XVII wieku. Ufundowana przez kupca i przewodniczącego
kahału Izzaka Jakubowicza. Przebudowana w XIX wieku na w latach 20. następnego stulecia. Zdewastowana podczas okupacji hitlerowskiej. Następnie odrestaurowana;

• Synagoga Kupa (Szpitalna), zbudowana pod koniec pierwszej połowy XVII stulecia. Przebudowana w XVIII
wieku. Z latami zmieniała swój wygląd. W XIX wieku dobudowano oficynę i skrzydło zachodnie. Podczas II wojny światowej spotkał ją los wielu żydowskich budynków – jej wnętrze zostało zdewastowane przez Niemców. Po wojnie przez pewien czas znajdował się w niej magazyn. Dzisiaj należy do GminyŻydowskiej Wyznaniowej;

• Synagoga Wysoka, przy ulicy Józefa 38, powstała w drugiej połowie XVI wieku, jej nazwa wzięła się stąd,
że sala modlitwy umieszczona jest na piętrze. Po potopie szwedzkim niezbędny był remont. Podczas II wojny światowej zniszczona w wyniku pożaru. Po wojnie, przeznaczona na magazyn. Później wyremontowana i udostępniona zwiedzającym;

• Synagoga Tempel, przy ulicy Miodowej 24, wzniesiona na początku drugiej połowy XIX wieku. Później
rozbudowana. Uczęszczali do niej wyłącznie Żydzi reformowani. Przebudowana w 1924 roku. Podczas II wojny światowej Niemcy urządzili w niej magazyn i stajnię dla koni. Odnowiona ostatecznie w 2000 roku. Jedna z czynnych krakowskich synagog;

• Synagoga Remuh, zbudowana w drugiej połowie XVI wieku, później wielokrotnie przebudowywana.
Zdewastowana podczas II wojny światowej przez Niemców. Odrestaurowana na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego stulecia. Dzisiaj cały czas odbywają się w niej nabożeństwa. Tuż przy niej położony jest kirkut, ząłozony w połowie XVI stulecia. Obejrzeć tutaj można zabytkowe macewy datowane na XVI i XVII wiek;

• Kościół Świętej Trójcy, barokowy, przy ulicy Krakowskiej, powstał w połowie XVIII wieku. Po rozbiorach
zamieniony przez Austriaków w wojskowy magazyn. W 1812 roku otrzymali go bonifratrzy;

• Kościół Bożego Ciała, gotycki, jego budowę rozpoczęto pod koniec XIV wieku, zakończono zaś dwa wieki
później, kiedy to dobudowano dzwonnicę. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na XVIII wieczną ambonę w kształcie łodzi i posłuchać organów (są największe w Krakowie).
zwiń treść...

Hotele, pensjonaty, apartamenty

Pokoje Gościnne Antica Czarnowiejska 76
30-054 Kraków

Sanatoria i SPA

Tęcza Kędzierzyńska 3a
30-406 Kraków

Kwatery prywatne

Domek letniskowy w Gorcach Kamienica 573
34-608 Kamienica

Hotele, pensjonaty, apartamenty

Tanie noclegi dla grup Kraków Kamionka 11a
31-586 Kraków
Porady dla turystów

ZAPRASZAMY

Sporturystyka

top 3 obiekty

Domek letniskowy w Gorcach Kamienica 573
34-608 Kamienica

tel. 502-966-267
Tęcza Kędzierzyńska 3a
30-406 Kraków

tel. 662 22 55 35
Pokoje Gościnne Antica Czarnowiejska 76
30-054 Kraków
dodaj obiekt..

Obiekt premium

logo urloplany
To miejsce czeka, by zaprezentować Państwa hotel, pensjonat, kwaterę, ośrodek, restaurację, bar, sklep, wypożyczalnię sprzętu turystycznego, atrakcję turystyczną itp. Chcesz pokazać się w najlepszym miejscu, skontaktuj się z nami: kontakt@urloplany.pl TERAZ SUPER RABATY!
Więcej w Cenniku

inne obiekty..

na forum o tym miejscu

Jeszcze nikt nie wypowiedział się o tym miejscu, możesz być pierwszy
wypowiedz się.. ostatnio na forum..

Mapa

Kraj Wybrany
kraj
Region Miejsce Wybrane miejsce Obiekt Film Blog Zdjęcie Porada

Wersje językowe

urlopletter

Zapisz się na nasz newsletter, to nie kosztuje.
Zobacz archiwum
Ważne! Nikomu nie udostępniamy Twojego adresu

Zasady cookies

Nasz portal używa plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kursy walut

EUR
4.35
USD
3.92
CHF
4.00
GBP
4.77
Średnie kursy, 18-08-2019
Żródło: NBP