Blogi z podróży
Willa Home

ul. Tadeusza Kościuszki 20
87-720 Ciechocinek

Dlaczego warto dodać | Ostatnio dodane

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2019
pn wt śr cz pt sb nd
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

linki

NASZA SONDA

Kartą, czy gotówką? Jak płacisz za granicą?
obojętnie
nie jeżdżę za granicę
wyłącznie kartą
tylko gotówką
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych „RODO”. Prosimy o zapoznanie się, jak będziemy przetwarzać Państwa dane po 25 maja 2018 r. Szczegóły: zakładka "Dane osobowe, Regulamin. Polityka prywatności" w dolnym menu strony.

Obiekty UNESCO w Niemczech

Niemcy posiadają aż 33 obiekty wpisane na Listę Dziedzictwa UNESCO. Podajemy je za Polskim Komitetem ds. UNESCO:



Katedra w Akwizgranie (1978)

Budowa kaplicy pałacowej w Akwizgranie rozpoczęła się w czasach panowania Karola Wielkiego, pomiędzy 790 r. i 800 r. Kaplica, położona na planie ośmiokątnym i przykryta kopułą, imituje kościoły wschodniej części Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Została wspaniale rozbudowana w średniowieczu.


Katedra w Spirze (1981)

Katedra w Spirze jest jednym z głównych zabytków sztuki Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Czterowieżowy kościół, przekryty dwiema kopułami, ufundowany został przez cesarza Konrada II w 1030 r. Przebudowano ją w końcu XI w. Przez prawie 300 lat katedra w Spirze była miejscem pochówku cesarzy niemieckich.


Kościół pielgrzymkowy w Wies (1983)

Kościół w Wies, cudownie ocalały i malowniczo położony w alpejskiej dolinie, jest dziełem architekta Dominikusa Zimmermanna. Stanowi on arcydzieło bawarskiego rokoko - pełnego przepychu, kolorowego i radosnego.


Pałace Augustusburg i Falkenlust w Brühl (1984)

Pałac Augustusburg, wspaniała rezydencja książąt-arcybiskupów Kolonii, położony w idyllicznym otoczeniu ogrodów oraz pawilon ogrodowy Falkenlust, należą do pierwszych XVIII-wiecznych budowli rokokowych w Niemczech.


Katedra Mariacka i kościół Św. Michała w Hildesheim (1985)

Kościół Św. Michała został zbudowany w latach 1010-1020, na charakterystycznym dla sztuki ottońskiej w Dolnej Saksonii planie symetrycznym, z dwoma przeciwległymi chórami. Jego wnętrze, a zwłaszcza drewniany sufit i polichromia, brązowe drzwi i kolumna Bernwarda, jak również skarby Katedry Mariackiej, stanowią świadectwo potęgi kościołów romańskich Świętego Cesarstwa Rzymskiego.


Trewir - zabytki rzymskie, katedra Św. Piotra, kościół Mariacki (1986)

Położony nad brzegami Mozeli Trewir był kolonią rzymską od I w. n.e. W następnym stuleciu stał się ważnym ośrodkiem handlowym, a od końca III w. był jedną ze stolic Tetrarchii. Nazywany był „drugim Rzymem”. Ze względu na koncentrację i wysoki poziom artystyczny zachowanych zabytków, Trewir stanowi istotne świadectwo cywilizacji rzymskiej.


Lubeka - miasto hanzeatyckie (1987)

Lubeka, dawna stolica i „Królowa” Hanzy, została założona w XII w. Do XVI w. stanowiła główny ośrodek handlowy Europy Północnej. Dziś nadal stanowi ważny ośrodek handlu morskiego, głównie z krajami Północy. Mimo strat poniesionych w czasie II Wojny Światowej, zachował się układ Starego Miasta z domami patrycjuszy z XV i XVI w., budynkami użyteczności publicznej (m.in. słynną warowną ceglaną bramą miejską Holstentor), kościołami i magazynami na sól.


Pałace i zespoły parkowe w Poczdamie i Berlinie (1990-1992-1999)

Pałace i zespoły parkowe w Poczdamie zajmują obszar 500 ha i obejmują 150 budowli, wzniesionych pomiędzy 1730 r. i 1916 r. Stanowią one artystyczną całość, której unikalny charakter dodatkowo podkreśla eklektyzm. Wraz z pałacami i parkami, położonymi nad brzegami rzeki Haweli i Jeziora Glienicke, zespół ciągnie się aż do dzielnicy Berlin-Zehlendorf. W pałacu Sanssouci, wzniesionym w latach 1745-1757, w czasach panowania Fryderyka II, przebywał Wolter.

Opactwo i klasztor Altenmünster w Lorsch (1991)

Zespół, składający się z opactwa i ze słynnego monumentalnego wejścia „Torhalle”, jest rzadkim świadectwem architektury czasów karolińskich, z doskonale zachowanymi, pochodzącymi z tego samego okresu rzeźbami i malowidłami.


Kopalnie w Rammelsberg i zespół zabytkowy w Goslar (1992)

Goslar, położony w pobliżu kopalni w Rammelsberg, odgrywał znaczącą rolę w Hanzie ze względu na bogate w tym regionie złoża metalu. Pomiędzy X i XII w. Goslar był jednym z głównych ośrodków Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Średniowieczny, doskonale zachowany zespół zabytkowy, składa się z 1500 domów o konstrukcji szkieletowej, zbudowanych pomiędzy XV i XIX w.


Bamberg (1993)

Począwszy od X w. Bamberg stanowił ważny łącznik z krajami słowiańskimi Europy Wschodniej, głównie z Polską i Pomorzem. W okresie świetności, od XII w., architektura Bambergu miała znaczący wpływ na architekturę w Niemczech północnych i na Węgrzech. W końcu XVIII w. Bamberg był głównym ośrodkiem Oświecenia w południowych Niemczech. Mieszkali tam słynni filozofowie i pisarze jak Hegel i E.T.A. Hoffmann.


Opactwo Maulbronn (1993)

Opactwo cysterskie Maulbronn, założone w 1147 r., jest najpełniejszym i najlepiej zachowanym średniowiecznym zespołem klasztornym na północ od Alp. Opactwo otacza mur zewnętrzny, zaś główne budynki zostały wzniesione pomiędzy XII i XVI w. Kościół opacki, zbudowany w przeważającej części w stylu przejściowym między romanizmem i gotykiem, miał decydujący wpływ na rozprzestrzenianie się architektury gotyckiej w Europie Środkowej i Północnej. Niezwykle interesujący jest klasztorny system kanałów nawadniających, odwadniających i zbiorników wodnych.


Kolegiata, zamek i Stare Miasto w Quedlinburgu (1994)

Quedlinburg, leżący w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, był stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego za czasów panowania saskiej dynastii Ottonów. W średniowieczu stał się dobrze prosperującym ośrodkiem handlowym. Ze względu na liczbę i wysoką klasę wykonania domów o konstrukcji szkieletowej, Quedlinburg stanowi cenny przykład średniowiecznego miasta europejskiego. Kolegiata Św. Serwacego jest arcydziełem architektury romańskiej.


Huta żelaza w Völklingen (1994)

Zespół hutniczy w Völklingen, położony w Zagłębiu Saary, góruje nad miastem i zajmuje obszar 6 ha. Jest to jedyna huta w Europie Zachodniej i Ameryce, zbudowana i wyposażona w XIX i XX w., która do dziś pozostała w stanie nienaruszonym. Huta niedawno została zamknięta.


Kopalnia skamielin w Messel (1995)

Messel jest najbogatszym na świecie zespołem umożliwiającym poznanie środowiska eocenu, okresu geologicznego rozciągającego się od 57 do 36 mln lat temu. Dostarcza unikalnych informacji o pierwszym stadium rozwoju ssaków, których skamieliny zachowały się w wyjątkowo dobrym stanie, począwszy od w pełni rozczłonkowanych szkieletów, aż do zawartości żołądków żyjących wówczas zwierząt.


Zabytki upamiętniające pobyt Lutra w Eisleben i Wittenberdze (1996)

Zespół zabytków w Saksonii-Anhalt, związanych z życiem Marcina Lutra i jego współpracownika Melanchtona, obejmuje: dom Melanchtona w Wittenberdze, domy w Eisleben, w których Luter urodził się w 1483 r. i zmarł w 1546 r., pokój w Wittenberdze, w którym mieszkał, kościół w tym mieście oraz kościół zamkowy, na drzwiach którego, 31 października 1517 r., wywiesił swoich słynnych dziewięćdziesiąt pięć tez, inicjując w ten sposób Reformację - nowy okres w historii religijnej i politycznej świata.


Katedra w Kolonii (1996)

Budowa katedry w Kolonii, arcydzieła sztuki gotyckiej, rozpoczętej w 1248 r., trwała etapami do roku 1880 r., kiedy została ukończona. W ciągu siedmiu wieków, kolejni budowniczowie wykazywali się tą samą wiarą oraz absolutną wiernością pierwotnym planom. Katedra w Kolonii, niezależnie od wartości, którą stanowi sama w sobie i od znajdujących się wewnątrz arcydzieł, symbolizuje świadectwo siły i ciągłości wiary chrześcijańskiej w Europie.


Budynki Bauhausu w Weimarze i Dessau (1996)

W latach 1919-1933 uczelnia artystyczna Bauhaus, mieszcząca się początkowo w Weimarze, a później w Dessau, zrewolucjonizowała koncepcje architektoniczne i estetyczne oraz produkcję. Budynki, wzniesione i wyposażone przez wykładowców uczelni: Waltera Gropiusa, Hannesa Meyera, Laszlo Moholy-Nagy i Wassila Kandinskiego, zainicjowały modernizm, który ukształtował architekturę XX w.


Klasycystyczny Weimar (1998)

Na przełomie XVIII i XIX w. małe miasteczko Weimar w Turyngii, stało się istotnym ośrodkiem kulturalnym, przyciągającym licznych pisarzy i erudytów, w tym Goethego i Schillera. O rozwoju miasta świadczy wysoki poziom artystyczny licznych okolicznych budowli i parków.


Museumsinsel (Wyspa Muzeów) w Berlinie (1999)

Muzeum sztuki jako zjawisko społeczne pochodzi z XVIII w., z epoki Oświecenia. Pięć muzeów tworzących Wyspę Muzeów w Berlinie, wzniesionych w latach 1824-1930, stanowi realizację wizjonerskiego projektu, a także ilustruje rozwój koncepcji muzealnych w XX w. Każde muzeum zostało pomyślane jako organiczny związek z przechowywanymi zbiorami. Wartość zbiorów - świadectwo rozwoju cywilizacji - podkreśla wysoki poziom urbanistyczny i architektoniczny budynków.

Zamek Wartburg (1999)

Zamek Wartburg, harmonijnie wtopiony w otaczający krajobraz leśny, jest „zamkiem idealnym”. Jego pierwotne fragmenty pochodzą z okresu feudalnego, zaś obecny kształt, powstały w wyniku XIX-wiecznych rekonstrukcji, odzwierciedla świetność zamku w okresie potęgi wojskowej i możnowładczej. To właśnie na zamku w Wartburgu, w czasie wygnania, Marcin Luter przetłumaczył na niemiecki Nowy Testament.


Ogrody Dessau-Worlitz (2000)

Ogrody Dessau-Worlitz stanowią cenny przykład koncepcji krajobrazowych i urbanistycznych XVIII-wiecznego Oświecenia. Najróżniejsze elementy ogrodów - unikalne budowle, parki krajobrazowe, ogrody angielskie i nieznacznie przekształcone dla potrzeb estetycznych poletka uprawne, spełniają przykładnie funkcje estetyczne, edukacyjne i gospodarcze.


Wyspa klasztorna Reichenau (2000)

Na wyspie Reichenau na Jeziorze Bodeńskim zachowały się ruiny założonego w 724 r. klasztoru benedyktyńskiego, o silnym oddziaływaniu duchowym, intelektualnym i artystycznym. Kościoły: Mariacki, Św. Marka, Św. Piotra i Pawła oraz Św. Grzegorza, wzniesione głównie pomiędzy IX i XI w., stanowią przegląd wczesnośredniowiecznej architektury klasztornej w Europie Środkowej. Zachowane malowidła ścienne świadczą o wysokim poziomie twórczości artystycznej.


Kompleks przemysłowy kopalni Zollverein w Essen (2001)

Krajobraz przemysłowy Zollverein w Renanii-Północnej Westfalii składa się z pełnej infrastruktury historycznego zespołu wydobycia węgla oraz kilku XX-wiecznych zabudowań o wyjątkowym znaczeniu architektonicznym. Stanowi on materialny dowód wysokiego poziomu rozwoju i upadku tej gałęzi przemysłu, kluczowej na przestrzeni ostatnich 150 lat.


Dolina górnego Renu (2002)

Licząca 65 km środkowa część doliny górnego Renu, wraz położonymi wzdłuż niej zamkami, zabytkowymi miastami i winnicami, w żywy sposób odzwierciedla długotrwałą ingerencję człowieka w naturalny i urozmaicony krajobraz. Jest on ściśle związany z historią i legendą i od wieków stanowił inspirację dla pisarzy, malarzy i kompozytorów.


Stare Miasta Stralsundu i Wismaru (2002)

W XIV i XV w., leżące nad Bałtykiem średniowieczne miasta Stralsund i Wismar, były ważnymi ośrodkami handlowymi Hanzy. W XVII i XVIII w. znalazły się pod panowaniem szwedzkim i stały się szańcami i ośrodkami administracyjnymi Szwecji na ziemiach niemieckich. Przyczyniły się do rozwoju charakterystycznego w regionie Bałtyku typu budownictwa gotyku ceglanego i związanych z nim technik, czego przykładem jest kilka ceglanych kościołów, ratusz w Stralsund oraz liczne domy mieszkalne, kupieckie i rzemieślnicze, ilustrujące rozwój architektury ceglanej na przestrzeni wieków.

Park Mużakowski/Muskauer Park (2004)- obiekt polsko-niemiecki.

Park krajobrazowy o powierzchni 559,90 hektarów, rozciągający się po obu stronach Nysy Łużyckiej, wzdłuż której przebiega granica polsko-niemiecka, został stworzony przez księcia Hermana von Puckier-Muskaua w latach 1815-1844. Park, harmonijnie wpisany w wiejski krajobraz, zapoczątkował nowe podejście w projektowaniu krajobrazu i wpłynął na rozwój architektury krajobrazu w Europie i Ameryce. Zaprojektowany jako „obraz malowany za pomocą roślin” nie miał nawiązywać do klasycystycznego krajobrazu, wyobrażenia Edenu, utraconej doskonałości, ale wykorzystywał miejscową roślinność do podkreślenia walorów istniejącego krajobrazu. Ten „zintegrowany krajobraz” rozciąga się aż do miasta Muskau, poprzez pasy zieleni tworzące parki miejskie otaczające obszary zabudowane. Miasto stało się w ten sposób jednym z elementów utopijnego krajobrazu. W skład obiektu wchodzi również odbudowany zamek, mosty i arboretum.


Ratusz i posąg Rolanda na rynku w Bremie (2004)

Ratusz i posąg Rolanda na rynku w Bremie, w północno – zachodnich Niemczech stanowią znakomitą wizytówkę systemu miejskiej autonomii i suwerenności obywatelskiej, które rozwinęły się w Świętym Cesarstwie Rzymskim w Europie. Stary gotycki ratusz zbudowany został w XV wieku, wkrótce po przyłączeniu się Bremy do Związku Hanzeatyckiego. Budynek został odnowiony na początku XVII wieku w stylu zwanym wezersko – renesansowym. Nowy ratusz wzniesiono tuż obok starego na początku XX wieku jako część zespołu architektonicznego, który później przetrwał bombardowanie w czasie II Wojny Światowej. Posąg ma 5,5 m wysokości i pochodzi z 1404 roku.


Stare miasto w Ratyzbonie wraz z dzielnicą Stadtamhof (2006)

Średniowieczne miasto nad rzeką Dunaj w Bawarii, ma wiele cennych budowli, świadczących o jego przeszłości jako centrum handlowego oraz o jego znaczeniu w regionie począwszy od IX w. Na przestrzeni dwóch tysiącleci zachowała się znaczna liczba budowli, w tym zabytki z czasów starożytnego Rzymu, budowle romańskie i gotyckie. Jedenasto- i trzynastowieczna architektura Ratyzbony, obejmująca rynek, ratusz i katedrę, nadal określa charakter miasta cechującego się wysokimi budynkami, ciemnymi, wąskimi uliczkami i grubymi murami obronnymi. Wśród tych budynków znajdują się średniowieczne patrycjuszowskie domy i wieże, duża liczba kościołów i klasztorów, a także Stary Most z XII w. Godne uwagi są też zabytki, które świadczą o bogatej instytucjonalnej i religijnej historii miasta jako jednego z ośrodków Świętego Cesarstwa Rzymskiego, który przeszedł na protestantyzm.


Modernistyczne osiedla mieszkaniowe w Berlinie (2008)

Wpis obejmuje sześć zespołów domów mieszkalnych, będących efektem innowacyjnej polityki mieszkaniowej w latach 1910 do 1933, szczególnie w okresie Republiki Weimarskiej, kiedy miasto Berlin było wzorem nowoczesnych rozwiązań społecznych, politycznych i kulturalnych. Wpisane na listę osiedla są przykładem reformatorskiego ruchu w budownictwie, który dzięki nowatorskiemu podejściu do planowania przestrzennego i architektury, przyczynił się do poprawy warunków życia ludzi o niskich dochodach. Osiedla są także przykładami nowej typologii w urbanistyce i architekturze, wprowadzającej innowacyjne rozwiązania nie tylko projektowe, ale także techniczne i estetyczne.

Źródło: Polski Komitet ds. UNESCO


Podziel się informacją:

1 z 1 »

Wersje językowe

urlopletter

Zapisz się na nasz newsletter, to nie kosztuje.
Zobacz archiwum
Ważne! Nikomu nie udostępniamy Twojego adresu

Zasady cookies

Nasz portal używa plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kursy walut

EUR
4.34
USD
3.93
CHF
3.96
GBP
4.92
Średnie kursy, 23-09-2019
Żródło: NBP