Z-jawiskowe wspomnienia-każdy powiada
A-trakcją Krupówki-słynna promenada
K-rajobrazów mnóstwo podziwiania
O-grom miejsc godnych zwiedzania
P-ełno szczytów do zdobycia
A-przy tym kilogramów do pozbycia
N-awet parę stoków do pokonania
E-h,uwierzcie on jest naprawdę miejscem godnym odwiedzania