Blogi z podróży
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych „RODO”. Prosimy o zapoznanie się, jak będziemy przetwarzać Państwa dane po 25 maja 2018 r. Szczegóły: zakładka "Dane osobowe, Regulamin. Polityka prywatności" w dolnym menu strony.

Bośnia i Hercegowina

FLAGA BOŚNI I HERCEGOWINY

Flaga Bośni i Hercegowiny
Flaga Bośni i Hercegowiny jest młodą flagą. Wprowadzona została decyzją wysokiego komisarza ONZ Carlosa Westendorpa 4 lutego 1998. Wcześniej dwie komisje składające się z Bośniaków, Chorwatów i Serbów nie mogły się  dogadać co do wizerunku nowej flagi. Żółty trójkąt to  uproszczony zarys granic państwa. Gwiazdy i niebieski kolor nawiązują do Unii Europejskiej.Poczytaj o hymnie Bośni i Hercegowiny "Intermeco"

WAŻNE TELEFONY I ADRESY


Policja - 122
Straż Pożarna - 123
Pogotowie Ratunkowe - 124
Pomoc i warunki drogowe - 1282

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bośni i Hercegowinie
, Ul. Višnjik 20, 71000 Sarajevo, Tel. 00387 33 290 500, sarajewo.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada Bośni i Hercegowiny w Polsce, ul. Humańska 10, 00-789 Warszawa
e-mail: amb-bih.pl@poczta.internetdsl.pl Tel. (22) 856 99 35, Wydział Konsularny
tel. (22) 856 71 82, 881 12 48.


ATRAKCJE TURYSTYCZNE BOŚNI I HERCEGOWINY


Sarajewo

Stolica Bośni i Hercegowiny - miejsce, gdzie stykają się cztery religie: islam, judaizm, prawosławie i katolicyzm. Sarajewo nie jest podobne do żadnego z miast Europy. Ma bogatą historię i pięknie położenie w do­li­nie rzeki Mil­jac­ki, wśród gór i lasów. Pełne jest za­byt­ków z wielu okre­sów i kul­tur: me­cze­tów, cer­kwi, pa­ła­ców. Koniecznie zobacz: Stare Miasto z rynkiem i ciekawym ratuszem, najstarszą XV-wieczną dzielnicę miasta Baščaršija, me­czet (najbardziej rezprezentacyjny na Bałkanach) Gazi Hu­srev-be­ga i po­wią­za­ne z nim bu­dyn­ki (me­dre­sa, Mo­ri­ća Han, harem). Naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym obiek­tem jest fon­tan­na Se­bilj. Warto wejść na  bazar Dugi Bezistan, zobaczyć katedrę, XVI-wieczną synagogę Velika Avlija, XVII-wieczną wieżę zegarową, Muzeum Tunelu (dojazd z Sarajewa tramwajem nr 3 do pętli w Ilidżi, a następnie autobusem 32) oraz Kazandżiluk - ulicę, której mieszkańcy od pięciu wieków utrzymują się z robienia kotłów i cynowych naczyń.


Okolice Sarajewa

Wodospad Skakavec (ok. 12 km od Sarajewa) - najwyższy (98 metrów) i jeden z najpiękniejszych w Bośni i Hercegowinie. Samochodem można podjechać niemal pod sam punkt widokowy, początkowo jedzie się drogą asfaltową, następnie szutrową (droga jest wąska i prowadzi ostro pod górę). Dojść trzeba około 100 metrów. Można też dojść pieszo - około 6 km od końca wioski, ale droga jest bardzo stroma i wymaga dobrej kondycji. Warto okrążyć Skakavec - prowadzi tędy szlak turystyczny. Warto też obejrzeć góry Bjelasnica i Igman - miejsce Zimowej Olimpiady w 1984 roku, świetne tereny narciarskie, a latem - wspinaczkowe i wędrówkowe.


Banja Luka

Drugie co do wielkości miasto w Bośni i Hercegowinie, stolica Republiki Serbskiej. Warto zobaczyć piękne zielone tereny nad rzeką Vrbas, ruiny XIV-wiecznej twierdzy, Cerkiew Chrystusa Zbawiciela, Klasztor Trapistów (znany z produkcji półtwardego sera Trapistów, wyrabianego przez mnichów), Park Narodowy Kozara znany z terenów łowieckich i szlaków turystycznych.


Bihać

Znany jako centrum aktywnej turystyki. Szczególną atrakcją jest spływ rwącą rzeką Una o wodzie koloru szafiru (warto skorzystać z raftingu lub kajaka). Trzeba zobaczyć XVI-wieczną Kapetanovą Kulę, która do 1959 r. służyła jako więzienie (obecnie w baszcie mieści się muzeum) oraz meczet Fethija.


Blagaj i źródło Buny

Leżący niedaleko Mostaru - Blagaj to piękne miejsce, gdzie rzeka Buna (vrelo Bune) wy­pły­wa  spod 200-me­tro­we­go wa­pien­ne­go klifu. Obok, niemal w wodzie, stoi XVI-wieczna sufijska tekke, czyli klasztor derwiszów. Klasztor jest otwarty dla zwiedzających (wstęp bezpłatny)


Jahorina i Bjelašnica

Tereny narciarskie leżące w niewielkiej odległości od Sarajewa, miejsce zimowej olimpiady w 1984 roku. Ko­lej­ki wwożą narcarzy na wysokość niemal 2000 m n.p.m.


Jajce

To punkt obowiązkowy przy zwiedzaniu BiH. Jajce było stolicą Bośni od XIV wieku (do 1463 r., kiedy to kraj został podbity przez Turków) i siedzibą królów bośniackich. Nazwa pochodzi od położenia na stoku góry w kształcie jajka. Są tu ruiny starożytnej świątyni Mitry - Boga Słoń­ca z IV wieku, pozostałości twierdzy oraz szczątki murów średniowiecznych, romańska dzwonnica oraz katakumby z kryptą królewską z XV wieku. W centrum miasta znajduje się malowniczy wodospad o wys. 20 m, w miejscu, gdzie rzeka Pliva wpływa do Vrbasu. W 1943 r. pod­pi­sa­no tu AVNOJ – de­kla­ra­cję o wstą­pie­niu BiH do Ju­go­sła­wii (w mie­ście jest mu­zeum).


Kra­vi­ca

Jeden z naj­więk­szych i naj­pięk­niej­szych wo­do­spadów w Bośni i Her­ce­go­wi­nie. Leży w pobliżu miejscowo­ści Ljubuški. Wody rzeki Trebižat spa­da­ją z wy­so­ko­ści ok. 25 m  ka­skadami cią­gną­cymi się na sze­ro­ko­ści ponad 100 me­trów.


Medjugore

Medjugore - miejsce pielgrzymek wiernych z całej Europy, leży ok. 30 km od Mostaru (dojechać można autobusem podmiejskim). W 1981 roku sześciorgu nastolatkom ukazała się Matka Boska. Warto zwiedzić kościół św. Jakuba (niemal codziennie jest tu odprawiana msza po polsku), Podbrdo - wzgórze objawień z figurą Maryi, stojącą w miejscu objawień, wejść na górę Krizevac. Medjugorie stało się bardzo gwarnym miejscem turystycznym, jednym z droższych w całej BiH.


Mostar

Stolica historycznej krainy Hercegowiny i najczęściej przedstawiane na zdjęciach miejsce w BiH. To kamienny Stary Most (Stari Most), zbudowany w 1566. To co dziś oglądamy to rekonstrukcja, bowiem most został zburzony w listopadzie 1993 roku podczas wojny w byłej Jugosławii. Odbudowany w 2004 roku wraz z otoczeniem wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Uznany jest za jedno z największych architektonicznych osiągnięć w otomańskiej części Bałkanów. Oprócz Starego Mostu w Mostarze warto zobaczyć: meczety Ce­jvan Cehaj i Koski Meh­med Paša (pięknie z jego minaretu wygląda panorama miasta), przejść się labiryntem kamiennych, wąskich uliczek starego miasta, zobaczyć Krzywy Most - najstarszy obiekt w mieście (1558r.). Do Mostaru przyjeżdża się na ogół przy okazji pielgrzymki do pobliskiego sanktuarium w Medjugorje. Warto go zobaczyć, bo bardzo różni się od europejskich miast.


Neum

Jedyny w Bośni i Hercegowinie kurort nad Adriatykiem. Kraj posiada zaledwie około 20-kilometrowy odcinek wybrzeża. Wąski przesmyk przypadł Bośniakom w wyniku pokoju karłowickiego z 1699 r. Neum jest ciągle obiektem sporu między Bośnią i Hercegowiną, a Chorwacją, bowiem ta ostatnia podzielona została na dwie części. Obecnie Chorwaci rozpoczęli budowę mostu na półwysep Peljesać co pozwoli na połączenie drogowe omijające Neum. Warto tu przyjechać ze względu na piaszczyste plaże.


Počitelj

To ufor­ty­fi­ko­wa­ne mia­sto na wzgó­rzach na lewym brze­gu rzeki Ne­re­twy. Jego po­cząt­ki się­ga­ją XIV wieku, ale więk­szość bu­dow­li po­wsta­ła za cza­sów ot­o­mań­skich od XVI do XVIII wieku. Kamienne domki, brukowane uliczki, meczety i ruiny twierdzy, z których roztacza się piękny widok - to warto tu zobaczyć. Wstęp do twierdzy jest bezpłatny.


Srebrenica

Małe mia­stecz­ko na wscho­dzie BIH było świadkiem naj­więk­szego lu­do­bój­stwa w Eu­ro­pie od czasu II wojny świa­to­wej. Między 12 lipca do 16 lipca 1995 r. serb­skie woj­sko wy­mor­do­wa­ło tu ok. 8000 mu­zuł­ma­nów. W mie­ście jest pa­miąt­ko­wy cmen­tarz.


Sutjeska

Naj­pięk­niej­szy park na­ro­do­wy Bośni i Her­ce­go­wi­ny. Tu, przy granicy z Czarnogórą, leży naj­wyż­szy szczyt kraju – Ma­glić, 2386 m n.p.m. Pięk­nym ka­nio­nem płynie tu rzeka Su­tje­ska, park jest dziki, górzysty, pełen zwierzyny. Sły­nie też z po­mni­ka upa­mięt­nia­ją­ce­go zwy­cię­stwo par­ty­zan­tów Broz Tity nad Niem­ca­mi pod­czas II wojny świa­to­wej.  Na terenie parku leży las Pe­ru­ći­ca – jeden z nie­licz­nych pra­sta­rych lasów Eu­ro­py z kil­ku­set­let­nimi drzewami iglastymi. W lesie piękny 75-me­tro­wy wo­do­spad.


Travnik

Mieści kilka meczetów, w wśród nich ogromny, unikatowy Kolorowy Meczet ozdobiony na zewnątrz wspaniałą dekoracją. Ciekawostką jest to, że wierni modlą  się na piętrze, a parter przeznaczony jest do celów handlowych.


Višegrad

Obowiązkowym punktem do zwiedzania jest słynny most Meh­me­da Pašy So­ko­lo­vi­ća, zbudowany na zamówienie wielkiego wezyra w XVI wieku. To 11 łuków rozpiętych na 180 metrach nad rzeką Driną Sławę przyniosła mu powieść Ivo Andricia pt. "Most na Drinie". Dzięki niej autor zyskał nagrodę Nobla, a most sławę i wpis na listę UNESCO. W czasie wojny w Bośni, w 1992 roku, most był miejscem kaźni kilku tysięcy muzułmanów ( w zależności od źródła mówi się od 1000 do 3000 osób), których w ramach tzw. czystek etniczych zabiły serbskie bojówki, milicja i wojsko. Wydarzenie to nazwano "masakrą w Visegradzie".

► Zobacz też parki narodowe Bośni i Hercegowiny oraz obiekty wpisane na listę UNESCO


SĄSIEDZI BOŚNI I HERCEGOWINY


Długość granic lądowych - 1459 km. Bośnia i Hercegowina graniczy z Chorwacją (dł. granicy 932 km), Czarnogórą (225 km) i Serbią (302 km). Długość granicy morskiej BiH to zaledwie 24 km


NAJWYŻSZY PUNKT, NAJNIŻSZY PUNKT


  • Najwyższy punkt: Maglic - 2386 m n.p.m. w Parku Narodowym Sutjeska
  • Najniższy punkt: Morze Adriatyckie - 0 m n.p.m.


STOLICA BOŚNI I HERCEGOWINY

Stolicą Bośni i Hercegowiny jest Sarajewo (ok. 300 tys. mieszkańców). Inne ważne ośrodki: Banja Luka (ok. 238 tys.), Tuzla (83 tys.), Zenica (83 tys.), Mostar (66 tys.).PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY BOŚNI I HERCEGOWINY


Bośnia i Hercegowina składa się z dwóch antagonistycznie nastawionych do siebie części: Republiki
Podział administracyjny Bośni i Hercegowiny
Serbskiej - ze stolicą w Banja Luce oraz z Federacji Bośni i Hercegowiny - ze stolicą w Sarajewie. Na wspólnym terenie obydwu części leży dystrykt Brczko, będący pod kontrolą międzynarodową. Poza tym, kraj podzielony jest administracyjnie na kantony. Federacja Bośni i Hercegowiny posiada 10 kantonów, które dzielą się na 74 gminy. Republika Serbska posiada 63 gminy

► Więcej o podziale administracyjnym Bośni i HercegowinyUSTRÓJ POLITYCZNY BOŚNI I HERCEGOWINY


Sytuacja polityczna Bośni i Hercegowiny jest trudna. Kraj - według konstytucji z 1995 roku - jest republiką federacyjną. Składa się na północy i południu z Republiki Serbskiej, przez część środkową przebiega muzułmańsko-chorwacka Federacja Bośni i Hercegowiny. Krajem rządzi trzyosobowe Prezydium Republiki złożone z przedstawicieli trzech głównych grup etnicznych: muzułmańskiej, chorwackiej i serbskiej. Prezydium wybierane jest w wyborach powszechnych na 4 lata, natomiast jego przewodniczący jest rotacyjnie wybierany na 8 miesięcy. Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu – Skupsztiny. Składa się on z Izby Narodowych Reprezentantów (42 posłów) i Izby Narodów (15 posłów). Nad wszystkim czuwa niezależny przedstawiciel ONZ.
 

JĘZYKI URZĘDOWE

Bośniacki, chorwacki, serbski


POWIERZCHNIA KRAJU


51 129 km2


LICZBA LUDNOŚCI


Około 4,5 mln, w tym Boszniacy – 48%, Serbowie – 37% i Chorwaci – 14%.

► Zobacz też: Polacy w Bośni i Hercegowinie


WALUTA


Oficjalną walutą Bośni i Hercegowiny jest marka konwertybilna (lokalny skrót to KM, międzynarodowy to BAM), której kurs jest ustawiony względem euro na stałym poziomie (1 EUR = 1,95 KM).  1 marka konwertybilna (KM) = 100 fenigów. W obiegu jest też euro.


STREFA CZASOWA


W Bośni i Hercegowinie obowiązuje taki sam czas jak w Polsce


KLIMAT - KIEDY JECHAĆ NA WAKACJE DO BOŚNI I HERCEGOWINY


Najlepszą porą na zwiedzanie jest wczesna jesień i późna wiosna - jest wówczas ciepło, ale nie upalnie, deszcz nie pada zbyt często. Lato na nizinach jest upalne, zimy są mroźne. W górach lata są chłodne i krótkie, a zimy długie i surowe. W szczycie sezonu lepiej nie planować wypoczynku na bośniackim odcinku Adriatyku - jest bardzo zatłoczone, a ceny noclegów szybują w górę. Niezbyt dobrą porą na podróż do Bośni i Hercegowiny jest późna jesień i zima. Dużo obiektów noclegowych i gastronomicznych jest zamkniętych.


NA GRANICY


Polscy turyści nie potrzebują wiz, jeśli w Bośni i Hercegowinie zamierzają spędzić nie więcej niż 90 dni. Istniejewymóg okazania na granicy pieniędzy w wysokości 75 EUR na każdy dzień pobytu, warto mieć ewentualnie kartę płatniczą lub kredytową. Obywatele UE mogą przekraczać granicę bośniacką na podstawie dowodów osobistych, jednak w wielu miejscach potrzebny może być paszport.

► Więcej o przepisach granicznychKOSZTY I ZAKUPY


Ceny w Bośni i Hercegowinie są zbliżone do cen w Polsce, a czasem niższe. Najdroższe jest Sarajewo i miejsca turystyczne. Jeśli jesteście na własnym wikcie, dobrze robić zakupy w sieci sklepów Konzum. Chleb - 1 KM, piwo - 1,5 - 2 KM, woda mineralna - 0,5 KM, burek (faszerowane ciasto, podobne do pizzy) - ok. 1 KM, soki w kartonie 1l - 1,2 - 1,5 KM, Prsut 100 g - 3 KM. Noclegi można znaleźć od 10 euro za osobę. Paliwo jest nieco tańsze niż w Polsce.

Pieniądze można wymienić zarówno w bankach, jak i kantorach. Banki pobierają kilkuprocentową prowizję i w soboty oraz niedziele są nieczynne. Większość kantorów również pobiera prowizję, ale można znaleźć takie, które tego nie robią. Karty płatnicze są w powszechnym użyciu. Bankomatów jest wszędzie sporo.


RELIGIA


Dominującą religią na terenie Bośni i Hercegowiny jest islam. Według Wikipedii, muzułmanie stanowią 45%, prawosławni 36%, katolicy 15%, inne 14%GOSPODARKA BOŚNI I HERCEGOWINY


Bośnia i Hercegowina była najbiedniejszą, obok Macedonii, republiką byłej Jugosławii. Dziś największe znaczenie w gospodarce mają: leśnictwo, górnictwo i energetyka. Na terenie kraju znajdują się złoża: rudy żelaza, węgla brunatnego, soli kamiennej, rud cynku i ołowiu oraz azbestu. Komunikacja jest słabo rozwinięta, większe znaczenie ma kolej. Choć rolnictwo jest w rękach prywatnych, gospodarstwa są rozdrobnione i mało wydajne. Uprawia się tu głównie: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, owies, tytoń, słonecznik, len. Ważne jest też sadownictwo (głównie uprawa śliw) na północy oraz uprawa winorośli, oliwek, brzoskwiń na południowym zachodzie. W górach wypasane są owce. Poważnym problemem kraju jest wysokie bezrobocie. We wrześniu 2007 roku Bośnia i Hercegowina została członkiem CEFTA. Kraj otrzymuje dużą pomoc gospodarczą i humanitarną od organizacji międzynarodowych.
OPIEKA MEDYCZNA W BOŚNI I HERCEGOWINIE


Bośnia i Hercegowina nie należy do Unii Europejskiej. Nie funkcjonuje tu karta EKUZ, dlatego przed wyjazdem koniecznie zaopatrzyć się trzeba w ubezpiecznie turystyczne z opcjami od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia medycznego. W kraju nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 15-25 EUR. Doba pobytu w szpitalu - 35 euro.  Żadne szczepienia nie są wymagane, jednak zaleca się szczepienie przeciwko zapaleniu wątroby A i B oraz błonicy i tężcowi.

Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że klimat i temperatury w Bośni i Hercegowinie znacznie różnią się od panujących w Polsce. W lecie temperatury sięgają ponad 40 C. Należy zachować szczególną ostrożność podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, w których temperatura wody nawet latem pozostaje niska, a nurt może być niebezpieczny. Należy uważać na jadowite żmije i węże Esculapa (duże, dochodzące do 2 metrów, ale niejadowite).


BEZPIECZEŃSTWO


Podróżowanie po Bośni i Hercegowinie jest bezpieczne. Jednak - jak w każdym kraju - należy przestrzegać pewnych zasad. Zdarzają się kradzieże kieszonkowe, zwłaszcza w miejscach odwiedzanych przez turystów. Nie należy nosić przy sobie wartościowych przedmiotów i zostawiać ich w samochodach. Torby, plecaki, sprzęt elektroniczny mogą stanowić zachętę do włamania. Zdarzają się kradzieże samochodów, zwłaszcza produkcji niemieckiej i japońskiej, terenowych i dobrze wyposażonych. Na komisariatach policji trzeba liczyć się z opieszałą obsługą. Dobrze jest tam pójść z osobą znającą lokalny język. Protokoły ze zgłoszenia kradzieży rzadko są wystawiane od ręki. Kradzież dokumentów - dowodu osobistego i paszportu powinna być osobiście zgłoszona w urzędzie konsularnym (należy się stawić z protokołem z policji). Ze względu na częste kradzieże dokumentów, pieniędzy i kart płatniczych zaleca się noszenie ich oddzielnie. Warto mieć też przy sobie kserokopię ważniejszych dokumentów. Zaleca się też unikanie rozmów z mieszkańcami na tematy historyczne (wojna), polityczne i religijne.HISTORIA BOŚNI I HERCEGOWINY


Bośnia i Hercegowina to jedno z najmłodszych państw Europy, wcześniej wchodziła w skład Jugosławii. Niepodległość ogłoszono tu dopiero w marcu 1992 roku w wyniku referendum. Serbska mniejszość zbojkotowała jego wyniki i utworzyła własne państwo – Republikę Serbską ze stolicą w Banja Luce (obecnie teren Bośni i Hercegowiny). Zaczęło się piekło.

► Więcej o historii Bośni i HercegowinyKUCHNIA BOŚNI I HERCEGOWINY

Warto spróbować: burka - ciasto faszerowane miśem, ćevapci - bośniacki kebab

► Więcej o kuchni Bośni i Hercegowiny


DOJAZD DO BOŚNI I HERCEGOWINY

Do Bośni i Hercegowiny można dostać się na kilka sposobów:

  • Samolotem - nie ma bezpośredniego połączenia, ale można dostać się tanimi liniami (Wizz Air lub Ryanir) do Budapesztu (Węgry) lub Belgradu (Serbia), a stamtąd pociągiem do Sarajewa (stolica Bośni i Hercegowiny) lub do Dubrownika (Chorwacja). Z Dubrownika już tylko rzut beretem do Mostaru (Bośnia i Hercegowina). Międzynarodowe lotniska są w Sarajewie, Mostarze i Banja Luce.  ► Więcej: jak dolecieć do Bośni i Hercegowiny samolotem
  • Pociągiem - podróż jest długa, ale nie wymaga wielu przesiadek. Jest jednak sporo droższa niż autobusem. Najlepsza opcja to dojazd z Warszawy do Budapesztu, skąd do Sarajewa wyrusza jeden pociąg dziennie. Podróż trwa w sumie około 34 godzin. ► Więcej o dojazdach pociągiem do Bośni i Hercegowiny
  • Autobusem - nie ma bezpośrednich połączeń autobusowych z Polski do żadnego z miast Bośni i Hercegowiny. Autokarami z Polski można dojechać do Chorwacji, np. do Zagrzebia, Splitu czy Dubrownika, skąd codziennie jeżdżą autobusy m.in. do Sarajewa i Mostaru.  ► Sprawdź połączenia autokarowe
  • Samochodem - najkrótsza droga z Polski południowej i wschodniej wiedzie przez Słowację i Węgry. Można wybrać wariant przez Bańską Bystrzycę, Budapeszt, Szekszárd i Osijek lub za Budapesztem odbić na południowy zachód (nad Balatonem albo przez Pécs) i wjechać na drogę E661, która prowadzi prosto na południe. ► Więcej: jak dojechać samochodem do Bośni i Hercegowiny

ZOBACZ TEŻ: JAK PORUSZAĆ SIĘ PO BOŚNI I HERCEGOWINIE:


Samochodem
Autobusem
PociągiemDOMENA INTERNETOWA – .ba

KOD SAMOCHODOWY – BIH

KOD TELEFONICZNY – +38

zwiń treść...

Lista regionów

Mostar   Sarajewo  

Poznaj ten kraj

Bośnia i Hercegowina jest obecnie krajem bezpiecznym dla turystów. Choć ciągle występują animozje między różnymi grupami ludzi, nie dotyczą one obcokrajowców....

więcej..
Porady dla turystów

ZAPRASZAMY

Sporturystyka

Mapa

Kraj Wybrany
kraj
Region Miejsce Wybrane miejsce Obiekt Film Blog Zdjęcie Porada

Wersje językowe

urlopletter

Zapisz się na nasz newsletter, to nie kosztuje.
Zobacz archiwum
Ważne! Nikomu nie udostępniamy Twojego adresu

Zasady cookies

Nasz portal używa plików cookie w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Kursy walut

EUR
4.27
USD
3.82
CHF
3.89
GBP
5.12
Średnie kursy, 15-12-2019
Żródło: NBP